Tarieven

In eerste instantie wordt onderzocht of cliënt een rechtsbijstandsverzekering heeft dan wel in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Zie voor informatie hierover de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Indien de cliënt geen rechtsbijstandverzekering heeft en niet in aanmerking komt voor een toevoeging, dan wordt mijn uurtarief in overleg vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de complexiteit van de zaak, het belang van de zaak en de draagkracht van de cliënt.