Verdeling

De verdeling van een nalatenschap kan soms jaren duren. Oorzaak hiervan is vaak dat de erfgenamen het niet eens kunnen worden over de verdeling van de roerende zaken, de verkoop van een woning of een effectenportefeuille. Ook komt het voor dat één van de erfgenamen onvindbaar is, of simpelweg niet (meer) reageert op verzoeken tot het verlenen van medewerking aan de verdeling.

 

Verdeling vorderen bij de rechtbank

De erfgenaam die tot verdeling wenst te komen, kan aan de rechtbank vragen om de verdeling vast te stellen, of de wijze van verdeling. Ingeval van een onwillige of onvindbare deelgenoot kan aan de rechtbank worden verzocht een onzijdig persoon of dwangvertegenwoordiger te benoemen. Deze zal namens de onwillige of onvindbare deelgenoot zijn handtekening zetten bij verdelingshandelingen.

 

Machtiging verkoop woning

Indien één van de erfgenamen de verkoop van een woning tegenhoudt, kunnen de anderen erfgenamen aan de rechter vragen om gemachtigd te worden tot verkoop en levering van de woning.