Weigeren erfenis

Verwerpen

U kunt een erfenis weigeren. Dit heet verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan. U ontvangt niets, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden.

 

Hoe kunt u verwerpen?

Indien u een erfenis wilt verwerpen, kunt u contact opnemen met de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene (zie www.rechtspraak.nl). U kunt ter griffie een verklaring van verwerping afleggen. U kunt de verwerping ook de notaris laten verzorgen; de kosten zijn dan wel hoger.

 

Verwerpen en legitieme portie opeisen

Een erfgenaam kan een nalatenschap verwerpen, maar toch een beroep doen op zijn legitieme portie. De verklaring dat de erfgenaam aanspraak maakt op zijn legitieme portie (“contantenverklaring”) dient wel tegelijkertijd met de verklaring van verwerping worden afgelegd; als de erfgenaam na de verwerping alsnog aanspraak wil maken op zijn legitieme portie, dan is hij te laat. Beneficiair aanvaarden/vereffening